Foto: Dragana Krneti?

Dvodnevnoj online obuci „Uvod u javno zagovaranje“ održanoj 28. i 29.juna 2021.godine prisustvovala je Dragana Krnetić, predstavnica Centra za monitoring i aktivizam.

Online obuku su sproveli Snežana Stojanović i Vladimir Radojičić  u okviru projekta “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ koji finansira Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC). Cilj treninga je upoznavanje sa procesom javnog zagovaranja kao načinom rada u zajednici i unapređenje  znanja u oblasti javnog zagovaranja.