Foto: cema.rs/ Luka K.

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA iz Čačak objavio je Analizu ''Zaštićena područja Zapadne Srbije'' koja je sastavni deo projekta ''Stubovi održivog razvoja Zapadne Srbije'' podržanog od Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Cilj projekta je afirmisanje potencijala zaštićenih  područja kao pokretača održivog regionalnog razvoja i povećanje percepcije građana o zaštićenoj prirodi kao vrednom dobru.

Fokus interesovanja autora su zaštićena područja, koja ne predstavljaju samo važne instrumente očuvanja biodiverziteta, nego sadrže i ogroman potencijal socijalnog i ekonomskog razvoja. Analiza povezuje pet zaštićenih područja kroz mapiranje zajedničkih problema, ali i specifičnosti koje ih odlikuju. To su: Park prirode ''Golija'', Park prirode ''Šargan - Mokra Gora'', Predeo izuzetnih odlika ''Ovčarsko-kablarska klisura'', Specijalni rezervat prirode ''Uvac'' i Spomenik prirode ''Ostrovica – Rudnik''.

Zapadna  Srbija  je  raskrsnica  različitih  ideologija, kultura, mentaliteta, vera, kao i bogatog materijalnog i duhovnog nasleđa prožetog izuzetnim prirodnim vrednostima. Temeljnom  valorizacijom  njenih  potencijala  mogla  bi postati okosnica razvoja turizma, kako  u  administrativnim granicama, tako i  u  širem regionu. U  kombinaciji  sa  prirodnim  resursima,  kao  glavnim  motivima  turističkih  kretanja  u  Zapadnoj  Srbiji,  seoski  turizam  bi  mogao  postati  značajan  faktor  unapređenja  turizma uopšte i izdvojiti se kao samostalni vid turističkih kretanja. Međutim, najvažnije od svega, svi ovi potencijali (o kojima se detaljno govori u Analizi) su značajan resurs za ravnomerniji razvoj srpskih regiona i sprečavanje odliva, pre svega, mladih ljudi.

Autori ističu ključnu poruku ovog dokumenta:

PRAVO SADAŠNJE GENERACIJE NA ISKORIŠĆAVANJE PRIRODNIH RESURSA I ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU NE SME UGROZITI ISTO TAKVO PRAVO NAREDNIM GENERACIJAMA.

 

Na dnu stranice preuzmite dokument u pdf-u.

 

 

 

Projekat ''Stubovi održivog razvoja u zapadnoj Srbiji'' realizuje Centar za monitoring i aktivizam - CEMA uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Stavovi i mišljenja izneti u ovom  projektu predstavljaju stavove autora i nužno ne izražavaju stavove donatora. 


Preuzmite PDF dokument