Foto: cema.rs/ Luka K.

Istraživački tim Centra za monitoring i aktivizam - Cema organizovao je webinar u kome su predstavljeni rezultati istraživanja ''Informisanje u javnom interesu osoba sa invaliditetom''. Ovo istraživanje je sastavni deo istoimenog projekta koji se sprovodi u okviru programa podrške javnom zagovaranju "Istraži-Osnaži" koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija. Izradu ovog materijala je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. 

Dostupni podaci i raspoložive informacije o životu osoba sa invaliditetom pokazuju da su one bile i ostale jedna od najmarginalizovanijih grupa u društvu, izložena diskriminaciji, segregaciji i getoizaciji, svakodnevno se suočavajući sa brojnim izazovima u vidu arhitektonskih barijera, nepostojanja pristupačnog prevoza i servisa personalne asistencije, kao i niske društvene svesti o pitanjima invalidnosti.

Odnos medija prema osobama sa invaliditetom menjao se zajedno sa društvenim prilikama. Danas, stičemo utisak da mediji ignorišu u svom izveštavanju osobe sa invaliditetom. Da li je u pitanju manjak vremena ili manjak finansijskih sredstava koje mediji izdvajaju za edukaciju zaposlenih o pravima osoba sa invaliditetom, ili se vode profitom prilikom odabira tema u koje smatraju da ne spadaju osobe sa invaliditetom? Ili se možda radi o sve manjem broju medijskih profesionalaca?

Ovo su neke od tema o kojima su diskutovali predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom, članovi porodica, predstavnici medija i civilnog sektora. Učesnicima su predstavljeni rezultati istraživanja koje je sprovedeno u periodu od 1. - 25. decembra, 2021. godine u kome je učestvovalo oko 100 ispitanika.

Kompletni rezultati istraživanja su dostupni OVDE.