Foto: http://www.parlament.gov.rs / Pixabay / Dragana

Udruženje Centar za monitoring i aktivizam - CEMA je usmenom anketom urađenom na održanim fokus grupama došao do rezultata da čak 95 odsto anketiranih sugrađana ne zna ko su poslanici/ce koji predstavljaju grad Čačak.

Indikativan nalaz je da su sugrađani mahom navodili da Čačak nema predstavnike dok je bilo par odgovora da postoji svega 2 - 3 predstavnika/ce iako je tačan broj 6, dok su samo jednog imena mogli da se sete i to zbog pisanja u medijima o njima.

U sadašnjem sazivu Narodne Skupštine Čačak ima šest predstavnika: Milica Dačić (SNS), Biljana Jakovljević (SNS), Aleksandar Jugović (SPO), Bratislav Jugović (SNS), Marko Parezanović (SNS) i Dušan Radojević (SNS).

Milica Dačić (SNS), diplomirani pravnik, član je u sledećim odborima i delegacijama:

Biljana Jakovljević (SNS), master pedagog, član je u sledećim odborima:

Aleksandar Jugović (SPO), profesor srpskog jezika i književnosti, član je Odbora za zaštitu životne sredine.

Bratislav Jugović (SNS), profesor fizičkog vaspitanja, član je u sledećim odborima:

Marko Parezanović (SNS), profesor tehnike i informatike, član je u sledećim odborima:

Dušan Radojević (SNS), inženjer menadžmenta, zamenik je člana  u Odboru za evropske integracije .

Na pitanje upućeno građanima da li bi se obratili poslanicima ukoliko im zatreba pomoć oko bitnog problema u gradu odgovor je jednoglasno bio NE. Većina sugrađana smatra da u prvi mah i ne može doći do poslanika/ca kao i da  nema nikakvog efekta jer oni deluju isključivo u interesu političke partije a ne građana.

U prilog našim rezultatima sa fokus grupa je i anketa koju je uradio dopisnik televizije NovaS, Nebojša Jovanović, koju možete pogledati u nastavku:

Izvor: Cemaforum.rs