Foto: cema.rs/ Luka K.

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA realizuje projekat ''Zagovaranje za legislativu solidarnih biznis modela koji doprinose osnaživanju ranjivih grupa'' čiji je cilj uspostavljanje novih biznis modela koji doprinose smanjenju siromaštva ranjivih grupa u lokalnoj zajednici. 

U Srbiji je socijalna pravda ozbiljno narušen princip. Koliko smo jednaki, govore poražavajući podaci o stopama siromaštva kako, na nivou republike tako i na lokalnom. U evropskim zemljama socijalno preduzetništvo postalo je čak treći stub ekonomije, a kod nas je Zakon koji reguliše ovu oblast usvojen tek početkom ove godine. Osim toga, građani još uvek nisu dovoljno informisani o njegovim benefitima.

Posebno važan segment naših aktivnosti jeste uspostavljanje kanala komunikacije između građana i narodnih poslanika koji bi svojim aktivnim zalaganjem u Narodnoj skupštini Republike Srbije mogli doprineti bržoj i svrsishodnijoj implementaciji Zakona o socijalnom preduzetništvu kao i drugim aktivnostima koje iniciraju građani.

U skladu sa našim aktivnostima, pozivamo vas na edukativnu radionicu koja će biti održana u četvrtak, 03. marta, 2022. u 13 časova, u Udruženju paraplegičara – Čačak (Solunska br. 20).

Radionicu će voditi:

  • Vladan Petković, predsednik UPČ i direktor preduzeća ''Pehar'' koje već 17 godina posluje na principima solidarne ekonomije;
  • Violeta Marković, kandidatkinja za narodnu poslanicu i dugogodišnja odbornica u Skupštini grada Čačka.

Čvrsto verujemo da je promovisanje principa solidarne ekonomije, koji osnažuju pre svega ranjive grupe, dobar model za uspostavljanje socijalne pravde kao ključne vrednosti svakog demokratskog društva.

Na dnu ove stranice možete preuzeti AGENDU radionice u pdf formatu.


Preuzmite PDF dokument