Centar za monitoring i aktivizam – CEMA realizuje projekat ''Zagovaranje za legislativu solidarnih biznis modela koji doprinose osnaživanju ranjivih grupa'' čiji je cilj uspostavljanje novih biznis modela koji doprinose smanjenju siromaštva ranjivih grupa u lokalnoj zajednici. 

Predstavljamo vam Newsletter u kome ćete naći osnovne informacije o ulozi narodnih poslanika, načinu na koji se biraju kao i njihovoj saradnji sa građanima.

Dokument u pdf-formatu možete preuzeti na dnu ove stranice.

 

 

 

 


Preuzmite PDF dokument