Foto: cema.rs/ Luka K.

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA u okviru projekta ''Zagovaranje za legislativu solidarnih biznis modela koji doprinose osnaživanju ranjivih grupa'' održao je radionicu o ulozi Narodne skupštine i narodnih poslanika u uspostavljanju solidarnih biznis modela. Radionici su prisustvovali članovi lokalnih udruženja osoba sa invaliditetom, žene 55+ i mladi koji, inače, pripadaju teže zapošljivim grupama.

Odgovore na pitanja: Kako pokrenuti incijativu od lokalne zajednice do Narodne skupštine? Kome se prvo obratiti? Koja je uloga narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije? Šta je najbolje i najdelotvornije rešenje za sprovođenje zakona?  - dala je Violeta Marković, kandidatkinja za narodnu poslanicu u budućem sazivu Narodne Skupštine Republike Srbije.

„Poslanik je POSLAN od naroda da ga predstavlja i zastupa. Ali je veliki problem što oni zaboravljaju da interes naroda i njih samih nije isti“  istakla je Violeta Marković. Na primeru uklanjanja barijere i izgradnje lifta za osobe sa invaliditetom u lokalnoj javnoj ustanovi kandidatkinja za narodnu poslanicu je objasnila kako i kome se obratiti na lokalu, a kako incijativu proširiti do Narodne skupštine. Učesnici su u nastavku postavili brojna pitanja vezana za rad Narodne Skupštine i uloge narodnih poslanika na koja su, kroz praktične primere, dobili odgovore. Sva pitanja, koja zahtevaju konkretna rešenja su zabeležena i članovi CEMA Tima će ih proslediti novom sazivu Narodne Skupštine.

U drugom delu radionice fokus je stavljen na Zakon o socijalnom preduzetništvu koji je konačno usvojen pre mesec dana.

„S obzirom da je u Srbiji socijalna pravda ozbiljno narušen princip, a siromaštvo u porastu, solidarno preduzetništvo ima ogroman potencijal koji je neophodno što pre iskoristiti. Zato je važno da se u njegovu konkretnu primenu uključe zainteresovani građani, lokalna samouprava i Narodna Skupština koja će odgovarajućim podzakonskim aktima još preciznije konkretizovati odredbe ovog Zakona“, istakla je Svetlana Kojanović, direktorka Centra za monitoring i aktivizam – CEMA.

O tome kako jedno takvo preduzeće fukcioniše govorio je Vladan Petković, direktor socijalnog preduzeća „Pehar Up“ koje je osnovalo Udruženje paraplegičara Čačka.

„Naš početak, pre sedamnaest godina, nije bio lak ali smo uspeli da ovo preduzeće razvijemo i zaposlimo sedam osoba sa invaliditetom. Ono što želim da istaknem je da na ovom putu ne možemo biti sami i da nam je neophodna podrška države i lokalne samouprave, posebno na samom početku dok se posao ne razvije,“ rekao je Petković i dodao da je ’’u Srbiji i dalje privrednicima ’’isplativije’’ da plate penale nego da zaposle osobu sa invaliditetom. Od tih prihoda se u državnu kasu slije skoro pet milijardi dinara, dok za 57 socijalnih preduzeća, koliko ih trenutno posluje, kroz državne subvencije se izdvoji oko 600 miliona dinara“, objasnio je Vladan i naveo primer Slovenije koja taj isti prihod od penala ulaže u razvoj socijalnog preduzetništva. ’’Kada bi se Srbija vodila istim modelom u roku od par godina ne bi bilo nezaposlene osobe sa invalidtetom’’, tvrdi Vladan Petković.

Organizatori su najavili da će krajem aprila biti organizovana i debata na ovu temu.

Inače, projekat ''Zagovaranje za legislativu solidarnih biznis modela koji doprinose osnaživanju ranjivih grupa''  se sprovodi u okviru programa "Otvoreni parlement’’ koji sprovodi CRTA a finansiran je od strane Evropske Unije.

 

Izvor: Cemaforum.rs