Foto: Epicentar Press

Gradskom veću grada Čačka, gradonačelniku g-dinu Milunu Todoroviću i pomoćniku gradonačelnika g-dinu Miroslavu Petkoviću predata je građanska inicijativa sa dva zahteva:

  • Dopuna Pravilnika o sufinansiranju medijskih sadržaja u javnom interesu u oblasti informisanja na teritoriji grada Čačka novim članom kojim će se definisati iznos od 10%, od ukupno izdvojenih sredstava za javno informisanje, za podršku medijskim projektima koji se bave položajem osoba sa invaliditetom.
  • Uvođenje instituta građanskog posmatrača – predstavnika osoba sa invaliditetom koji će svojim sugestijama doprineti u radu Komisije za ocenu medijskih projekata koji se bave položajem OSI.

Centar za monitoring i aktivizam - CEMA realizuje projekat ''Informisanje u javnom interesu OSI'' čiji je cilj  njihovo aktivno učešće u definisanju javnog interesa u oblasti informisanja, kako u svakodnevnom životu, tako i u kriznim situacijama (Covid 19). Ovaj projekat se sprovodi u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija.

Obaveza korisnika budžetskog novca je da svim građanima obezbedi kvalitetno informisanje, a lokalna samouprava da to podrži kroz transparentnu distribuciju sredstava. Nažalost, u gradu Čačku, već godinama unazad iznos sredstava za projekte koji se bave položajem osoba sa invaliditetom je oko 2-4% iako je više od 10% građana iz ove ranjive grupe u odnosu na ukupnu populaciju. Takođe, kada je reč o izveštavanju lokalnih medija o ovoj ranjivoj grupi uočen je potpuni izostanak informacija. Naši argument za ovu konstataciju sadržani su u Analizi medijskih sadržaja publikovanih u periodu od 01. jula 2020. do 31. decembra iste godine na pet lokalnih informativnih portala. Najznačajniji podatak je da je, nakon analiziranih 10 hiljada medijskih sadržaja koji su imali ključne reči korona, kovid, pandemija, OSI, osobe sa invaliditetom, samo 0,5% posvećeno ovoj ranjivoj grupi. Dokument u kome je sadržana analiza medijskih sadržaja o izveštavanju o osobama sa invaliditetom kao i istraživanje o njihovom javnom interesu u oblasti informisanja je dostupan na sledećem linku:

https://www.cema.rs/docs/1641909471-Analiza%20-%20Informisanje%20u%20javnom%20interesu%20OSI.pdf

Želimo da istaknemo, da su saradnja i uzajamna podrška civilnog društva, medija i lokalnih institucija veoma značajni preduslovi demokratskog razvoja lokalne zajednice. Oni bi trebalo da se međusobno dopunjuju, jer su javni interes i opšte dobro nešto čemu teže „obe strane”, samo drugačijim metodama i instrumentima. Mi čvrsto verujemo da zajedničkim naporima možemo doprineti boljem položaju osoba sa invaliditetom, njihovoj većoj medijskoj vidljivosti i aktivnom uključivanju u život naše lokalne zajednice.

Predlog inicijative:

Nakon obavljenih sastanaka, fokus grupa i okruglog stola, u kojima je učestvovalo više od 70 osoba sa invaliditetom iz svih lokalnih udruženja, kao i predstavnici lokalnih medija, organizacija civilnog društva, Britanske ambasade i Trag fondacije iz Beograda, dostavili smo ovu inicijativu koja se sastoji iz dva segmenta:

  • Dopuna Pravilnika o sufinansiranju medijskih sadržaja u javnom interesu u oblasti informisanja na teritoriji grada Čačka novim članom kojim će se definisati iznos od 10%, od ukupno izdvojenih sredstava za javno informisanje, za podršku medijskim projektima koji se bave položajem osoba sa invaliditetom.

Obrazloženje:

Prema svetskim i domaćim statističkim podacima, osobe sa invaliditetom ili nekom vrstom hendikepa čine oko 10% ukupne populacije stanovništva. Zato smatramo da je taj argument veoma značajan za definisanje procenta za iznos sredstava koje bi trebalo izdvojiti za sufinansiranje medijskih projekata koji se bave položajem ove ciljne grupe. Pozitivni efekti ovakve odluke će se odvijati u tri pravca:

  • Mediji će biti motivisani da kandiduju više projekata koji se bave ovom temom;
  • Komisija za ocenu medijskih projekata, koju imenuje Gradsko veće grada Čačka, će imati mogućnost da u pluralizmu ponuda izabere one koji u najvećoj meri ostvaruju javni interes u oblasti informisanja;
  • Osobe sa invaliditetom će, kroz veću medijsku vidljivost, unaprediti svoj položaj i apostrofirati svoje probleme u različitim segmentima.

 

  • Uvođenje instituta građanskog posmatrača – predstavnika osoba sa invaliditetom koji će svojim sugestijama doprineti u radu Komisije za ocenu medijskih projekata koji se bave položajem OSI.

Obrazloženje:

Važan zadatak svih lokalnih činilaca je kontinuirano osnaživanje osoba sa invaliditetom da se direktno uključe u  procese koji vode ka pozitivnim promenama u njihovom interesu. Za ovu ranjivu grupu to bi mogao biti i jedan od načina za sprečavanje dalekosežnih posledica po njihovo mentalno zdravlje i društvenu isključenost prouzrokovanih, kako ustaljenim medijskim stereotipima, tako i aktuelnom pandemijom. Osim toga, praktičnim primerom će se pokazati da se do pozitivnih promena dolazi ukoliko su svi lokalni činioci (lokalna vlast, OCD/OSI, mediji, građani/ke) uključeni u rešavanje konkretnog problema. U skladu sa motom svetskog invalidskog pokreta ‘’Ništa o nama bez nas’’ iniciramo njihovo direktno uključivanje u rad Komisije za ocenu onih medijskih projekata koji se bave njihovom položajem. Na taj način bi izbor tema i projektnih aktivnosti u koje su uključeni bio u značajnoj meri unapređen. Udruženja OSI bi, u međusobnom dogovoru, kandidovale svog predstavnika.

Imajući u vidu da grad Čačak još uvek nije raspisao Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja za 2022. godinu, verujemo da postoje realne mogućnosti da se ova Inicijativa realizuje u tekućoj godini. U prilogu predatog dokumenta je i 105  potpisa osoba sa invaliditetom iz svih čačanskih udruženja, članova njihovih porodica, novinara i drugih medijskih radnika, kao i građanskih aktivista koji su dali podršku ovoj inicijativi.

Izvor: Cemaforum.rs