TV LAV

Projekat ''Forum za građanski nadzor javnih politika lokalne zajednice'', koji je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija, predstavljen je na regionalnoj TV Lav u Čačku. Svetlana Kojanović, programska direktorka Centra za monitoring i aktivizam - CEMA bila je gost emisije ''Raport u 5''.