Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања позива представнике државних органа, организација цивилног друштва, привредног сектора, стручњаке у овој области и друге заинтересоване стране да учествују у јавној расправи о Нацрту закона о социјалном предузетништву која ће се спроводити у периоду од 2. до 23. новембра 2018. године.
 

Текст Нацрта закона биће представљен на Округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о социјалном предузетништву”, који ће се у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одржати према следећем распореду:

  • Крагујевац, 13. новембар 2018. године, у периоду од 10,00 до 11,30 часова, ул. Др Зорана Ђинђића бр. 10/1V;
  • Нови Сад, 14. новембар 2018. године, у периоду од 10,00 до 11,30 часова, ул. Народног фронта бр.10;
  • Београд, 16. новембар 2018. године, у периоду од 10,00 до 11,30 часова, ул. Ресавска бр. 13-15;
  • Ниш, 19. новембар 2018. године, у периоду од 11,00 до 12,30 часова, ул. Добричка бр. 2;
  • Нови Пазар, 20. новембар 2018. године, у периоду од 10,00 до 11,30 часова, ул. Стевана Немање бб (Зграда културног центра на I спрату).
Поред учешћа на поменутим округлим столовима, предлози, сугестије и коментари могу се током трајања јавне расправе доставити и путем електронске поште, на прописаном обрасцу, на адресу rad.zaposljavanje@minrzs.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о социјалном предузетништву”.
 
По окончању јавне расправе Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона.
 
У наставку можете преузети:
 
У индентичном периоду, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања спроводиће јавну расправу и о Нацрту закона о агенцијском запошљавању, за коју је јавни позив са потребним информацијама доступан ОВДЕ.