Foto: CEMA - Luka K.

U Srbiji je socijalna pravda ozbiljno narušen princip. Dok sa režimskih frekvencija svakodnevno slušamo priče o blagostanju, u realnosti se sudaramo sa sasvim drugačijim slikama. Aktuelna situacija u svetu ne donosi mnogo nade za ekonomsku stabilnost građana. Zato je veoma važno da se promovišu novi biznis modeli koji bi, pre svega, doprineli ekonomskom osnaživanju teško zapošljivih kategorija.

Grad Čačak je administrativni, privredni, medicinski, obrazovni i kulturni centar Moravičkog upravnog okruga. Po Uredbi Vlade Republike Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave razvrstan je u prvu grupu razvijenosti jedinica lokalnih samouprava u Srbiji.

 U kolokvijalnim izrazima za Čačak se kaže i da je grad preduzetnika. Kao dokaz ovoj tvrdnji 2021. godine Akreditaciono telo BFC SEE je potvrdilo da grad Čačak „ispunjava kriterijume Programa certifikacije gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi u skladu sa standardom BFC SEE Edicija III sa ostvarenih 90.67 od maksimalnih 100 procentnih poena’’.

Odlukom Regionalnog saveta lokalna samouprava stiče pravo na korišćenje naziva „Povoljno poslovno okruženje - Business Friendly Municipality“  i pravo korišćenja i isticanja zaštićenog znaka Certifikacije u skladu sa knjigom standarda u naredne 3 godine.“

Osnovna karakteristika privrede Čačka je razvijeno privatno preduzetništvo gde 99 odsto svih preduzeća u gradu čini sektor mikro, malih i srednjih preduzeća. Po podacima Ekonomskog profila zajednice iz 2020. godine, Čačak ima 5.203 preduzetnika, 4 velika privredna društva, 72 srednja i 1.639 malih. Ukupan broj zaposlenih osoba  je 35,877.

I pored toga što je u ovom gradu izuzetno razvijena biznis zajednica nema zvaničnih podataka koliko ima preduzeća koja posluju po principima solidarne ekonomije.

Čačansku privredu karakteriše zastupljenost svih privrednih delatnosti, a trenutno posluju četiri udruženja privrednika: „Gradac 97“, Opšte udruženje preduzetnika, „Unija Čačak 2000“ i „Forum privrednika“ Čačka. Osim toga, postoje i udruženja vlasnika zanatskih radnji kao i Udruženje poslovnih žena „Nadežda Petrović“. Od 2011. godine u Čačku, kao podsticaj razvoju privrede, funkcioniše i „Naučno tehnološki park“ d.o.o. Čačak.

Lokalni ekonomski razvoj je proces u kome javni i privatni sektor zajednički prepoznaju probleme u privrednom – lokalnom i širem društvenom okruženju i sprovode politiku i programe koji doprinose otklanjanju uočenih problema. Svrha ovih aktivnosti je konkurentnija i otpornija lokalna zajednica i stvaranje boljih uslova za ekonomski rast, otvaranje novih radnih mesta i unapređenje životnog standarda građana.

Povezivanje i koordinaciju između čačanskih privrednika i lokalne vlasti vrši Savet za privredu Grada Čačka koji svoje predloge, inicijative i mišljenja dostavlja Gradonačelniku koji ih razmatra a potom prosleđuje na izvršenje nadležnim gradskim upravama, javnim ustanovama i preduzećima, a na prvom mestu Gradskoj upravi za lokalni ekonomski razvoj.

U planu rada Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj se navodi ’’da je svrha postojanja ove uprave da upotpuni institucionalni okvir za razvoj lokalne zajednice u cilju stvaranja povoljnijih uslova za poslovanje i ruralni razvoj, kreiranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mesta, privlačenje investicija, uspostavljanja privatno-javnih partnerstava i pružanje neophodne podrške privredi’’.

Gradska uprava za lokalni ekonomski razvoj grada Čačka je krajem 2019. godine sprovela Upitnik o mišljenju privrednog sektora sa ciljem prikupljanja informacija o uslovima poslovanja na lokalnom nivou. „Svrha istraživanja je da se ustanovi nivo zadovoljstva privatnog sektora uslovima za poslovanje u Čačku kako bi se, u skladu sa nalazima i zaključcima ankete preduzeli konkretni koraci radi poboljšanja tog okruženja, kako za poslovanje, tako i za život svih građana.“ (https://www.cacak.org.rs/44-1-l). Upitnik je prosleđen na 450 elektronskih adresa ali je samo 40 pravnih lica odgovorilo i popunilo upitnik. Rezultati ovog istraživanja pokazuju da 49% anketiranih privrednika u prethodnih 12 meseci nije ostvarilo saradnju sa Gradom. Privrednici su na pitanje, koja vrsta podrške je potrebna lokalnoj poslovnoj zajednici u Čačku na prvo mesto stavili  ’’informacije o programima finansijske i tehničke podrške i/ili pomoć preduzetnicima i privrednim subjektima’’. Većina dobijenih odgovora iz ovog upitnika ukazuje da Grad Čačak nedovoljno čini za razvoj privrede i da je dosadašnji uspeh „grada preduzetnika“ ostvaren isključivo zahvaljujući ličnom i samostalnom angažovanju privrednika.

Naredna tema: Jedinica lokalne samouprave i socijalna politika - grad Čačak

Izvor: Cemaforum.rs