Internet

Srbija ima solidan pravni okvir u medijskoj oblasti, ali najveći problem je primena propisa, ocenjeno je u najnovijem izveštaju Centra za medijski pluralizam i medijske slobode iz Firence, u kojem se domaće institucije pozivaju da hitno primene regulatorni okvir, prenosi novinska agencija FoNet.

Izveštaj o Monitoringu Medijskog Pluralizma za Srbiju u 2017. godini urađen je u okviru istraživanja stanja u 28 članica Evropske unije, ali i zemalja kandidata: Srbije, Turske i Makedonije. U delu o Osnovnoj zaštiti ističe se da bi Srbija trebalo efikasnije da primeni medijske zakone kako bi odgovorni za napade na novinare bili kažnjeni i kako bi se pojačala prevencija. Regulatorno telo za elektronske medije trebalo bi da postane efikasnije i transparentnije u radu, a podaci o pluralizmu na tržištu medija da se redovno sakupljaju i stavljaju na uvid javnosti.

Nadležne institucije trebalo bi da reaguju na slučajeve povećane horizontalne koncentracije vlasništva u medijima, dok bi državno kofinansiranje medija moralo da bude transparentno i po jasnim kriterijumima, utvrđeno je u zaključcima izveštaja. Autorka izveštaja za Srbiju je profesorka Jelena Surčulija Milojević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.