Foto: cema.rs/ Luka K.

 

U Srbiji je socijalna pravda ozbiljno narušen princip. Koliko smo jednaki, govore poražavajući podaci o stopama siromaštva kako na nivou republike, tako i na lokalnom nivou. U evropskim zemljama socijalno preduzetništvo postalo je čak treći stub ekonomije, a kod nas je Zakon koji reguliše ovu oblast usvojen tek početkom 2022. godine.

U filmu ''Solidarno'' predstavljamo vam entuzijaste koji su pokrenuli različite solidarne biznis modele i zahvaljujući postignutim rezultatima postali primer dobre prakse u svojim sredinama.

Izvor: Cemaforum.rs

 

Centar za monitoring i aktivizam - CEMA realizuje aktivnosti u okviru programa podrške javnom zagovaranju ,,Pokret Polet’’ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovoran Centar za monitoring i aktivizam - CEMA i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.