Foto: cema.rs/ Luka K.

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA iz Čačka organizovao je javnu TV debatu na temu „Socijalne javne nabavke u funkciji podrške socijalnom preduzetništvu“. Ovaj događaj je realizovan u okviru projekta ,,Socijalna preduzeća – šansa za ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa’’u okviru programa podrške javnom zagovaranju ,,Pokret Polet’’ koji finansira Evropska unija.

Osnovna uloga javnih nabavki je da korisnicima budžetskih sredstava omoguće što objektivniji i odgovorniji način pribavljanja dobra, usluga i radova, ali pre svega tako da dobiju što je moguće bolji kvalitet uz najoptimalnije moguće troškove. Primenom javnih nabavki sa socijalnim aspektima, javna administracija komunicira s građanima, iz čijeg novca se i finansiraju njene aktivnosti.

Primenom socijalnih aspekata u procesu javnih nabavki trebalo bi da se doprinese otvaranju novih radnih mesta za marginalizovane grupe, sigurnijim uslovima za rad i podstakne etična kupovina, a istovremeno napravio bi se prostor za razvoj socijalnih preduzeća.

Međutim, u Srbiji kriterijumi rodne ravnopravnosti i socijalnog uključivanja se ubedljivo najmanje koriste za izbor ponuda, a većina učesnika u procesu, bilo da su naručioci ili ponuđači, nije ni upoznata sa njima. Ovo je, ujedno bio i ključni zaključak na održanoj javnoj debati u Čačku.

Panelisti su bili Gorana Tanasković, rukovoditeljka Regionalne privredne komore - OJ Čačak, Marina Tucović, menadžerka u Ženskom centru - Užice i Vladan Petković, predsednik Udruženja paraplegičara i direktor preduzeća ''Pehat UP'' iz Čačka. Među učesnicima su bili i predstavnici organizacija civilnog društva, Kancelarije za mlade, privrednika, lokalnih medija, kao i građani zainteresovani za ovu temu.

Javnu debatu „Socijalne javne nabavke u funkciji podrške socijalnom preduzetništvu“ u tv formatu možete pogledati na ovoj stranici.

 

Izvor: Cemaforum.rs

Centar za monitoring i aktivizam - CEMA realizuje aktivnosti u okviru programa podrške javnom zagovaranju ,,Pokret Polet’’ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovoran Centar za monitoring i aktivizam - CEMA i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.