Foto: Zajedni?ki glas / Glas naroda / Pixabay, madartzgraphics

Kršenje prava na život, slobodu kretanja, slobodu mišljenja i izražavanja, zaposlenje, rad, konkurse za projekte, obrazovanje, pravo na lečenje, samoopredeljenje, državljanstvo itd, koja se, između ostalih, smatraju osnovnim ljudskim pravima u skladu sa Deklaracijom UN, danas se mogu zabeležiti u gotovo svim sredinama i zajednicama - manje ili više izraženo.

Nema potpune slobode i poštovanja istih kada pogledamo i određene grupe, nacionalnosti, ali i zajednice kako na teritoriji Evrope, tako i na teritoriji zemalja sa drugih kontinenata.

Ipak, kod nas je situacija nešto bolja u poređenju sa zemljama u kojima vladaju ratni sukobi ili glad i nedostatak osnovnih ljudskih potreba...

Na protestu za očuvanje Kablara i njegovih prirodnih lepota pitali smo prisutne, ne samo sa teritorije Čačka, već i iz cele Srbije - Da li mogu da izdvoje bar tri ljudska prava i slobode koje su zagarantovani Ustavom Republike Srbije?

Izvor: Epicentar press