Cema.rs

Realizovane medijske sadržaje možete pogledati na sledećim linkovima:

PRVA EMISIJA

NASLOV: Direkt! BMedia.rs i Unija mladih Čačak o aktuelnim temama sa Dušanom Radojevićem (VIDEO)

LINK: https://bmedia.rs/2018/11/29/direkt-bmedia-rs-i-unija-mladih-cacak-o-aktuelnim-temama-sa-dusanom-radojevicem/

OBJAVA: 29.11.2018. / TRAJANJE EMISIJE: 13’02’’

DRUGA EMISIJA

NASLOV: Direkt! BMedia.rs i Unija mladih Čačak o aktuelnim temama sa Milošem Stevanićem (VIDEO)

LINK: https://bmedia.rs/2018/12/06/direkt-bmedia-rs-i-unija-mladih-cacak-o-aktuelnim-temama-sa-milosem-stevanicem-video/

OBJAVA: 06.12.2018.  / TRAJANJE EMISIJE: 07’47’’

TREĆA EMISIJA

NASLOV: Direkt! BMedia.rs i Unija mladih Čačak o aktuelnim temama sa Bendom Jurka (VIDEO)

LINK: https://bmedia.rs/2018/12/13/direkt-bmedia-rs-i-unija-mladih-cacak-o-aktuelnim-temama-sa-bendom-jurka-video/

OBJAVA: 13.12.2018.  / TRAJANJE EMISIJE: 17’02’’

ČETVRTA EMISIJA

NASLOV: Direkt! BMedia.rs i Unija mladih Čačak o aktuelnim temama sa Katarinom Disić (VIDEO)

LINK: https://bmedia.rs/2018/12/20/direkt-bmedia-rs-i-unija-mladih-cacak-o-aktuelnim-temama-sa-katarinom-disic-video/

OBJAVA: 20.12.2018.  / TRAJANJE EMISIJE: 9’55’’

PETA EMISIJA

NASLOV: Direkt! BMedia.rs i Unija mladih Čačak o aktuelnim temama sa Borisom Puzovićem (VIDEO)

LINK: https://bmedia.rs/2018/12/27/direkt-bmedia-rs-i-unija-mladih-cacak-o-aktuelnim-temama-sa-borisom-puzovicem-video/

OBJAVA: 27.12.2018.  / TRAJANJE EMISIJE: 6’40’’