Foto: Zajedni?ki glas / Glas naroda / MUP Srbije

Upotreba kamera na uniformama saobraćajne policije na auto-putu u okolini Beograda i u presretačima širom zemlje počinje sa primenom od 1. septembra ove godine.

Kamera će se nalaziti na prednjoj strani na uniformi policijskog službenika i on će imati obavezu da obavesti građane da će njegova intervencija biti audio - video snimljena.

Načelnik Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Slaviša Lakićević prezentovao je rad Zaštitinuiku građana Zoranu Pašaliću nakon čega su oni konstatovali da će ove kamere doprineti većoj transparentnosti rada saobraćajne policije, ali i smanjiti mogućnost zloupotreba tokom obavljanja policijskih poslova.

Oni tvrde da podaci sa kamera za uniformu ne mogu da budu zloupotrebljeni jer se podaci čuvaju na posebno zaštićenom softveru, za koji se tačno i unapred zna ko njime rukuje i kome ne može pristupiti neograničen broj ljudi. Snimljeni video i audio materijal čuva se 45 dana, nakon čega se briše.

"Ako neka informacija 'procuri', znaće se ko je zloupotrebio ovlašćenje", naglasio je Pašalić.

Pitali smo Čačane da li oni podržavaju ovu novinu u radu saobraćajne policije i da li će im smetati ukoliko budu snimljeni prilikom zaustavljanja na putevima u Srbiji.

Pogledajte novo izdanje "Glasa naroda".

Izvor: Epicentar press