Cema.rs

PRVA EMISIJA: NAUČNO- TEHNOLOŠKI PARK

TEMA: Naučno – tehnološki park Čačak je osnovan 2014. godine sa zadatkom da pruža infrastrukturnu, upravljačku i tehničku podršku inovativnim, kao i novoosnovanim preduzećima, omogućavajući im dalji rast i razvoj putem stručne podrške i transfera tehnologija iz akademskih i istraživačkih sektora. Da li je i u kojoj meri ovaj zadatak ispunjen? Da li su čačanski privrednici zadovoljni podrškom koju dobijaju i može li se ona unaprediti?

https://www.youtube.com/watch?v=rirVGDy_InE&index=17&list=PLmYclu5Pp0XYvZJnUdYDpoNjzKmyebNEX

OBJAVA: 08.10.2018.  / TRAJANJE: 22’30’’

DRUGA EMISIJA: EKOLOGIJA (OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE)

TEMA EMISIJE: Kakvi su izazovi i prilike grada Čačka za održivi razvoj u oblasti  upravljanja otpadom, kvalitetom vode, zaštite prirode, industrijskog zagađenja i upravljanja rizikom, upravljanja hemikalijama, bukom i klimatskim promenama.

https://www.youtube.com/watch?v=dZeffq_epwA&index=16&list=PLmYclu5Pp0XYvZJnUdYDpoNjzKmyebNEX

OBJAVA: 15.10.2018.  / TRAJANJE: 38’

TREĆA EMISIJA: STARI ZANATI

TEMA: Da li su se i u kojoj meri zadržali stari zanati u čačanskom kraju je tema ove emisije.

https://www.youtube.com/watch?v=vuWrIzdm_UU&index=14&list=PLmYclu5Pp0XYvZJnUdYDpoNjzKmyebNEX

OBJAVA: 29.10.2018.  / TRAJANJE: 27’30’’

ČETVRTA EMISIJA: ŽENE U PREDUZETNIŠTVU

TEMA: Kako učiniti prvi korak – doneti odluku o započinjanju privatnog biznisa? Koji su najveći problemi sa kojima se suočavaju žene u biznisu? Kakva je podrška sredine, porodice…? Kakav je odnos zaposlenih prema ženi poslodavcu?, neke su od tema ove emisije.

https://www.youtube.com/watch?v=J62mUcD66zU&index=12&list=PLmYclu5Pp0XYvZJnUdYDpoNjzKmyebNEX

OBJAVA: 12.11.2018.  / TRAJANJE: 55’

PETA EMISIJA: KULTURNO-ISTORIJSKO NASLEĐE

TEMA:  Etno nasleđe čačanskog kraja kao potencijalni privredni resurs.

https://www.youtube.com/watch?v=E5VjDaS5Wsk&list=PLmYclu5Pp0XYvZJnUdYDpoNjzKmyebNEX&index=11

OBJAVA: 19.11.2018.  / TRAJANJE: 31’05’’

ŠESTA EMISIJA: MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

TEMA: Stimulativne mere na lokalnom nivou i finansijska pomoć MSP sektoru, kao i predstavljanje uspešnih privrednika.

https://www.youtube.com/watch?v=pm4F2EzwqPM&index=10&list=PLmYclu5Pp0XYvZJnUdYDpoNjzKmyebNEX

OBJAVA: 26.11.2018.  / TRAJANJE: 55’06’’

SEDMA EMISIJA: ULAGANJA, INVESTICIJE I INOVACIJE

TEMA: Strana ulaganja u privredni razvoj Čačka i dolazak stranih investitora (Forverk i sl.).

https://www.youtube.com/watch?v=2Tbb2mDusE0&index=8&list=PLmYclu5Pp0XYvZJnUdYDpoNjzKmyebNEX

OBJAVA: 10.12.2018.  / TRAJANJE: 39’06’’

OSMA EMISIJA: ZADRUGE I PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

TEMA: Kako osnovati zadrugu (neophodna dokumenta u procesu osnivanja...)? Koje su vrste zadruga? Šta su zadružni savezi? Šta čini osnivački kapital zadruge i kako se vrši raspodela dobiti?  Koji su to fondovi i subvencije koje su na raspolaganju zadrugama? Koji su benefiti ovakvog načina organizovanja? Šta je poljoprivrednicima potrebno, a šta im se nudi? …

https://www.youtube.com/watch?v=ZleLJoJHI1U&list=PLmYclu5Pp0XYvZJnUdYDpoNjzKmyebNEX&index=7

OBJAVA: 17.12.2018.  / TRAJANJE: 37’55’’

DEVETA EMISIJA: ČAČANSKI TURIZAM

TEMA: Koji prirodni potencijali za razvoj turističke ponude Čačka su ostali u nedovoljnoj meri iskorišćeni?

https://www.youtube.com/watch?v=PjKqtG3pfBY&list=PLmYclu5Pp0XYvZJnUdYDpoNjzKmyebNEX&index=6

OBJAVA: 24.12.2018. / TRAJANJE: 31’14’’

DESETA EMISIJA: GEOTERMALNA ENERGIJA

TEMA: Predstavljanje banjskih lečilišta i voda grada Čačka i traganje za odgovorom na pitanje zbog čega, i pored ovih izvora geotermalne energije, nema projekata iskorišćenja geotermalne energije u svrhu proizvodnje toplotne i električne energije?

https://www.youtube.com/watch?v=PjKqtG3pfBY&list=PLmYclu5Pp0XYvZJnUdYDpoNjzKmyebNEX&index=6

OBJAVA: 24.12.2018. / TRAJANJE: 28’22’’