Cema.rs

Proizvedeni medijski sadržaji su dostupni u štampanom formatu:

PRVA REPORTAŽA:

NASLOV: Diplomiraj pa emigriraj

OBJAVA:  23.10.2018.

DRUGA REPORTAŽA:

NASLOV: Pitanje opstanka društva

OBJAVA: 30.10.2018.

TREĆA REPORTAŽA:

TEMA: Bez vere u bolji život u Srbiji

OBJAVA:  06.11.2018.