Cema.rs

Realizovani medijski sadržaji:

PRVA REPORTAŽA:

NASLOV: Tanja Mikašević: Kroz sport živim svoj san

LINK:

http://www.pzs.rs/vest/1127/%D0%A2%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B:-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B7-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%B0%D0%BD/

OBJAVA: 15.11.2018.

DRUGA REPORTAŽA:

NASLOV: Predstava dece sa Daunovim sindromom: To smo mi

LINK: http://www.pzs.rs/vest/1128/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BC:-%D0%A2%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B8/

OBJAVA: 19.11.2018. 

TREĆA REPORTAŽA

NASLOV: Milijanka Luković: Život je borba koja vodi do pobede

LINK: http://www.pzs.rs/vest/1129/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B:-%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D1%98%D0%B5 %D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5/

OBJAVA: 20.11.2018. 

ČETVRTA REPORTAŽA

NASLOV: Nenad Danilović: Težim ka uspehu i pobedama

LINK:

http://www.pzs.rs/vest/1130/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B-:-%D0%A2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BA%D0%B0 %D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D1%83-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0/

OBJAVA: 21.11.2018. 

PETA REPORTAŽA

NASLOV: SK „Morava“, Čačak: Navikli na pobede

LINK:

http://www.pzs.rs/vest/1132/%D0%A1%D0%9A-/

 

OBJAVA: 23.11.2018.  

ŠESTA REPORTAŽA:

NASLOV: Korisnici Zračka: Naš kreativni svet

LINK: http://www.pzs.rs/vest/1134/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%97%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0:-%D0%9D%D0%B0%D1%88 %D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82/

OBJAVA: 26.11.2018.

SEDMA REPORTAŽA:

NASLOV: Ivana Veličković: Moj svet sazdan od stihova

LINK:

http://www.pzs.rs/vest/1135/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B:-%D0%9C%D0%9E%D0%88-%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A2-%D0%A1%D0%90%D0%97%D0%94%D0%90%D0%9D-%D0%9E%D0%94-%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90/

OBJAVA:  27.11.2018. 

OSMA REPORTAŽA:

NASLOV: Branko Paunović: Negujte svoj talenat predanim radom

LINK: http://www.pzs.rs/vest/1136/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B:-%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%98%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC/

OBJAVA: 28.11.2018.

DEVETA REPORTAŽA:

NASLOV: Umetnost ruši zidove

LINK: http://www.pzs.rs/vest/1137/%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2-%D0%A0%D0%A3%D0%A8%D0%98-%D0%97%D0%98%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%95/

OBJAVA: 29.11.2018.

 

PRODUKCIJA (Youtube kanal):

PRVA EMISIJA:

NASLOV: Tanja Mikašević: Kroz sport živim svoj san

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=J4SX9URFbMI

OBJAVA: 15.11.2018.   / TRAJANJE: 3’59’’

DRUGA EMISIJA:

NASLOV: Predstava dece sa Daunovim sindromom: To smo mi

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=XLAyrUtHUKM

OBJAVA: 19.11.2018.  / TRAJANJE: 3’56’’

TREĆA EMISIJA:

NASLOV: Milijanka Luković: Život je borba koja vodi do pobede

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=nFIymK2pe7o

OBJAVA: 20.11.2018.  / TRAJANJE: 3’15’’

ČETVRTA EMISIJA:

NASLOV: Nenad Danilović: Težim ka uspehu i pobedama

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=dR8thMdJigU

OBJAVA: 21.11.2018.  / TRAJANJE: 3’35’’

PETA EMISIJA:

NASLOV: SK „Morava“, Čačak: Navikli na pobede

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=4elHkad1JQo

OBJAVA: 23.11.2018.  / TRAJANJE: 3’40’’

ŠESTA EMISIJA:

NASLOV: Korisnici Zračka: Naš kreativni svet

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=GSC2FONLGoI

OBJAVA: 26.11.2018.  / TRAJANJE: 4’13’’

SEDMA EMISIJA:

NASLOV: Ivana Veličković: Moj svet sazdan od stihova

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=0TAsiIziAW8&t=14s

OBJAVA: 27.11.2018.  / TRAJANJE: 3’39’’

OSMA EMISIJA:

NASLOV: Branko Paunović: Negujte svoj talenat predanim radom

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=WPsBlzjQ0RM&t=11s

OBJAVA: 28.11.2018.  / TRAJANJE: 3’18’’

DEVETA EMISIJA:

NASLOV: Umetnost za sve

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=4hkj9j_5fCo

OBJAVA: 29.11.2018.  TRAJANJE: 4’23’’